MĀRKETINGA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS, UZŅĒMUMU DATU BĀZES NVS VALSTĪS

  • Tirgus un mērķa klientu grupu izpēte (Baltkrievija, Ukraina, Krievija)
  • Konkurentu analīze
  • Klientu piesaistes iespēju izpēte
  • Biznesa, sadarbības partneru identificēšana un piesaiste NVS valstīs
  • Biznesa partneru uzticamībās pārbaude
  • Komercpiedāvāju ievietošana datu bāzēs ārvalstīs
  • Konsultācijas likumdošanas jautājumos (Baltkrievija, Ukraina, Krievija)
  • Juridiskās palīdzības sniegšana uzsākot uzņēmējdarbību Baltkrievijā
  • Konsultācijas parādu piedziņas jautājumos (Baltkrievija, Ukraina)